Om oss

 

Vi är en ideell förening, som tillsammans med våra medlemmar och frivilligarbetare arbetar för att stärka ett mångkulturellt samhälle i Borgå med omnejd. Vi samarbetar med Borgå stad och övriga tredje sektorns aktörer.

Vi vill stödja invandrare i deras integration, förstärka deras nätverk och deras personliga styrkor genom språkkurser, språkkaféer och olika evenemang. Vi vill utveckla gemensamma rum för möten mellan lokalinvånare och immigranter, där de kan lära känna varandra och lära sig mera om varandras kulturer.