Aktiviteter


Trädgårdsodling under sommarmånaderna

Vi hjälper invandrare, som vill odla grönsaker. Av Borgå Fritidsodlare rf hyr vi trädgårdslotter, där våra medlemmar kan odla under sommarmånaderna. Platsen är i Gammelbacka och vi hjälper till med verktyg och rådgivning. Som medlem betalar du ingen hyra. Säsongen börjar i maj.

Som handledare fungerar Marianne Green.


Finskt Språkkafé

Varje tisdag, med början i september ordnar vi ett språkkafé, där du kan öva din talade finska i en avslappnad miljö tillsammans med lokala finländare och andra migranter på din egen nivå. Vi sitter tillsammans och diskuterar aktuella ämnen med en kopp kaffe och en glad samvaro.

Du kan också få hjälp med dina hemuppgifter.

Kaféet är öppet alla tisdagar kl 17-18.30 i Gammelbackas välfärdscenter, Tornstigen 8


Finskt Sommar Kurs

Vi ordnar en kurs i finska under sommaren. Den börjar strax efter midsommar och fortsätter framöver hösten efter önskemål. Vår lärare är José Miguel. Han undervisar på A1-A2 nivå på engelska och finska.

Anmälning: info@maporvoo.fi

Gratis för medlemmar

Platsen meddelas senare


Tillsammans i Finland

I detta projekt samlas finländska och invandrarkvinnor var tredje söndag. Avsikten med projektet är att lära känna kvinnor från olika kulturer, att diskutera och se på världen från olika synvinklar och förstärka jämlikhets känslan kvinnor emellan.

Vi pratar och skrattar. Vi äter och upplever varandras vardag tillsammans. Projektet är ett samarbete mellan Röda Kors Avdelningen i Borgå, MAPorvoo rf och Borgånejdens svenska marthor.

Plats: Lundagatan 10 C 41, Borgånejdens marthor kl 15-17. Datumen meddelas.


Utfärder

Sommarutfärd i skärgården med båt brukar vara sommarens höjdpunkt. Vi hyr en båt och gör en familj utfärd till någon av de många öarna. Där grillar vi, går i naturen och njuter av lekar och frisk luft. Vi brukar vara ca 140 deltagare och resan görs i samarbete med MAPorvoo ry och  röda korset i Borgå

Svamp Utfärder under hösten, där vi bekantar oss med ätliga svampar under sakkunnig ledning.

Utfärder är avgiftsfri.


Sport

Vi hyr inomhusutrymmen i Borgå stad, där medlemmarna kan spela handboll eller volleyboll under vintersäsongen.

Under sommaren informerar vi om gratis utrymmen för till exempel tennis eller strandboll.