Sommarkurser i det finska språket

Vi ordnar en kurs i finska under sommaren. Den börjar strax efter midsommar och fortsätter framöver hösten efter önskemål. Vår lärare är José Miguel. Han undervisar på A1-A2 nivå på engelska och finska.

Anmälning: info@maporvoo.fi

Gratis för medlemmar

Platsen meddelas senare