Föreningens mål 

 

- Att förstärka invandrarnas övergripande välfärds-, jämlikhets- och delaktighet möjligheter samt att aktivt delta i nätverk.

- Öka kunskapen om olika kulturer och arrangera mångkulturella evenemang

- Skapa ett nätverk där invandrare upplever att de kan få stöd i sin egen livssituation.

- Att skapa utrymme för infödda finländare och invandrare att vara tillsammans genom olika evenemang. Minska rasism och diskriminering och skapa arenor för att ta itu med dessa teman.

 

 


Kom med!