Trädgårdsodling under sommarmånaderna

Vi hjälper invandrare, som vill odla grönsaker. Av Borgå Fritidsodlare rf hyr vi trädgårdslotter, där våra medlemmar kan odla under sommarmånaderna. Platsen är i Gammelbacka och vi hjälper till med verktyg och rådgivning. Som medlem betalar du ingen hyra. Säsongen börjar i maj. Som handledare fungerar Marianne Green.