Yhdistyksemme tavoitteet

 

- Lisätä maahanmuuttajien kokonaisvaltaista hyvinvointia, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia.

- Lisätä tietoa eri kulttuureista ja järjestää monikulttuurisia tapahtumia

- Luoda verkosto, mistä maahanmuuttajat kokevat voivansa saada tukea omaan elämäntilanteeseensa

- Luoda tilaa kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien yhdessä olemiseen, erilaisten tapahtumien kautta.

- Vähentää rasismia ja syrjintää ja tarjota areenoita näiden teemojen käsittelemiseen.

 

 


Tule mukaan!