Tillsammans i Finland

I detta projekt samlas finländska och invandrarkvinnor var tredje söndag. Avsikten med projektet är att lära känna kvinnor från olika kulturer, att diskutera och se på världen från olika synvinklar och förstärka jämlikhets känslan kvinnor emellan.

Vi pratar och skrattar. Vi äter och upplever varandras vardag tillsammans. Projektet är ett samarbete mellan Röda Kors Avdelningen i Borgå, MAPorvoo rf och Borgånejdens svenska marthor.

Plats: Lundagatan 10 C 41, Borgånejdens marthor kl 15-17. Datumen meddelas.